Artikel : Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits
Bid'ah Di Seputar Surat-Surat al-Quran (II)
Jumat, 06 Desember 13

Surat Ali Imran

45. Membaca tiga ayat pertama surat Ali Imran usai mengucapkan salam pada shalat shubuh dan maghrib.

46. Menuliskan ayat berikut ini pada mihrab masjid:


.. {37}

Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. (Ali Imran: 37). Yang demikian adalah perbuatan bidah. Dan merupakan tindak memposisikan al-Qur`an yang tidak sesuai dengan maksudnya. Karena pada hakikatnya, mihrab di dalam al-Qur`an maksudnya adalah tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk berdirinya imam shalat.

Surat an-Nisa

47. Membaca ayat berikut ini saat melakukan ziarah ke makam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:


{64}

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepada-mu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (an-Nisa: 64).

Surat al-Anam

48. Membacanya pada malam kedua puluh tujuh Ramadhan pada rakaat terakhir shalat tarawih.

49. Melakukan shalat satu rakaat pada malam jumat bulan Ramadhan dengan membaca surat al-Anam.

50. Bacaan musafir terhadap firman Allah:


.... {91}

Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya. (al-Anam: 91).

51. Membaca akhir surat al-Anam pada malam terakhir bulan Ramadhan.

Surat Yunus

52. Keharusan menutup khutbah `Ied dengan firman Allah:


.... {10}

Do'a mereka di dalamnya ialah: Subhanakallahumma dan salam penghormatan mereka ialah: Salaam. (Yunus: 10).

Surat Ibrahim

53. Membaca surat ini dalam shalat, sebelum takbiratul ihram,


{40}

Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Rabb kami, perkenankan do`aku. (Ibrahim: 40). Hal ini akan diuraikan pada bab Tashih Adzkar ash-Shalah (koreksi do`a-do`a shalat).

[Sumber: Dinukil dari kitab Tashhh ad-Du`, karya Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, edisi bahasa Indonesia: Koreksi Doa dan Zikir, pent. Darul Haq Jakarta]
Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=lihatdoa&id=520