Artikel : Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits
Masalah Yang Perlu Diatasi Kaum Muslimin Sekarang
Jumat, 17 Mei 13

Pertanyaan:

Apa sesuatu yang paling penting untuk diatasi oleh kaum muslimin pada zaman sekarang?

Jawaban:

Perkara yang penting yang perlu diatasi kaum muslimin pada zaman sekarang adalah perkara tentang kebodohan terhadap aqidah tauhid yang terjadi pada kebanyakan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dan menisbatkan dirinya kepada madzhab-madzhab yang menyimpang dari Islam, dan juga tentang perang pemikiran yang dilancarkan oleh utusan dari negri kafir yang datang ke negri Islam. Semua perkara tersebut memerlukan solusi yang tepat dan perlawanan yang kuat, yaitu dengan menjelaskan Islam yang sebenarnya yang meliputi akidahnya, syari'at-syari'atnya, dan memperingatkan terhadap segala sesuatu yang menyelisihinya melalui ta'lim atau pembelajaran, media informasi dan melalui penyebaran buku-buku yang bermanfaat.

[Sumber: Al-Muntaqa Min Fatawa fadilah Syaikh Shalih bin Fauzan bin ĎAbdillah al-Fauzan jilid 29/2]

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=lihatfatwa&id=1596