Artikel : Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits
Perintah Ber-QURBAN
Kamis, 11 September 14

Pertanyaan:

Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan Qurban pada hari idul Adhha ?

Jawaban:

Diriwayatkan dari Qatadah , Athaa dan Ikrimah bahwa yang dimaksud dengan Shalat dan menyembelih dalam firman Allah,"(Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah.(QS. al-Kautsar:2 ) adalah shalat ied dan menyembelih hewan qurban.

Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa maksud dari firman Allah tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan shalatnya- yang wajib dan yang sunnah- dan penyembelihannya murni hanya untuk Allah sebagaimana dalam firman-Nya,


} {162} {163}

Katakanlah:Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, Tiada sekutu baginya;dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah). (QS. al-An'am:162-163).

Adapun syariat menyembelih hewan qurban pada hari Ied adalah telah tetap berdasarkan perbuatan dan perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak harus segala hukum itu disyariatkan dalam Al-Quran secara rinci akan tetapi cukup dengan ketetapan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah,Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS.al-Hasyr:7)"Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan." (QS.an-Nahl:44)

(Sumber: Dikutip dari Fatwa-fatwa tentang Qurban, Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin; Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz. Lihat: Majmu Fatawa, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Jilid 6 hal,385)

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=lihatfatwa&id=1666