Artikel : Kajian Islam - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits - ,

Pendidikan Anak Dalam Islam
oleh :

KITAB JENAZAH


1. Termasuk sunnah adalah:
a. Menjenguk orang sakit.
b. Menuntun orang yang sedang sakaratul maut mengucapkan dua kalimat syahadat.
c. Menghadapkan mereka ke arah Kiblat.
d. Memejamkan matanya apabila sudah meninggal.
e. Membacakannya surat Yasin.
f. Segera untuk mengurusnya, kecuali apabila meragukan kematiannya.
g. Membayar hutangnya.
h. Menutupnya.

2. Dibolehkan mencium mayit.

3. Orang yang sakit hendaknya:
a. Berbaik sangka kepada Tuhannya.
b. Bertaubat kepada-Nya.
c. Menyelesaikan semua hutang-hutangnya.


Pasal Memandikan Mayit

4. Wajib bagi orang yang hidup untuk memandikan mayit seorang muslim.

5. Kerabat mayit lebih utama untuk memandikan mayit apabila sesama jenis (Yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan begitu sebaliknya).

6. Suami atau isteri lebih utama untuk memandikan dari yang lain.

7. Mandi dilaksanakan dengan:
a. Tiga, atau lima kali basuhan atau lebih.
b. Menggunakan air dan daun bidara.
c. Basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus.
d. Mendahulukan anggota sebelah kanan.

8. Orang yang mati syahid tidak dimandikan (Yaitu orang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu waTa’ala).


Pasal Mengkafani Mayit

9. Wajib dikafani dengan sesuatu yang bisa menutup badannya sekalipun tidak memiliki yang lainnya.

10. Tidak mengapa ditambah (jumlah kafannya) apabila mampu dengan tidak berlebihan.

11. Orang yang mati syahid dikafani dengan kain yang dia pakai ketika meninggal.

12. Disunahkan memberikan wewangian pada;
a. Badan mayit.
b. Dan kain kafannya.Pasal Shalat Jenazah

13. Diwajibkan shalat Jenazah.

14. Imam berdiri pada posisi:
a. Sejajar dengan kepala pada mayit laki-laki.
b. Pertengahan badan pada mayit perempuan.


15. Bertakbir empat kali atau lima kali.

16. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah dan surat.

17. Berdoa di antara takbir yang lainnya dengan doa yang ma’tsur (diajarkan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam).

18. Tidak mensholatkan:
a. Al-ghaallu (ÇáÛóÇáõøø= Orang yang mencuri dari ghanimah sebelum dibagikan kepadanya)
b. Mati bunuh diri.
c. Orang kafir.
d. Mati syahid.

19. Boleh shalat (jenazah) di:
a. Atas orang yang baru dikubur.
b. Orang yang ghaib (tidak ada di hadapannya).Pasal Berjalan Membawa Jenazah dan Mengikutinya

20. Hendaknya berjalan cepat ketika membawa jenazah.

21. Berjalan bersama jenazah dan membawanya adalah sunah.

22. Orang yang berjalan di depannya atau di belakangnya adalah sama.
23. Dimakruhkan untuk naik kendaraan.

24. Diharamkan untuk:
a. Na’yu (menyiarkan kematian).

b. Niyahah (meratapi mayit/ Niyahah adalah mengangkat suara dalam menyebutkan kebaikan mayit yang disertai dengan tangisan.).
c. Mengikuti mayit dengan membawa api.
d. Merobek-robek kantong.
e. Berteriak dan berkata: “celaka dan binasalah aku”.

25. Orang yang mengantar jenazah tidak boleh duduk sampai jenazah ditaruh di liang lahat.

26. Berdiri (menghormati) mayit sudah dimansuh (dihapus hukumnya).Pasal Hukum Seputar Penguburan, ziarah Kubur
dan Ta’ziyah


27. Wajib menguburkan mayit pada lubang yang dalam agar terpelihara dari binatang buas.

28. Tidak mengapa membuatkan lahad di tengah lubang kubur.

29. Membuatkan lahad (di bagian samping lubang kubur) lebih utama.

30. Mayit dimasukkan ke lubang kubur dari arah kakinya.

31. Ditaruh pada lambung kanan dengan menghadap kiblat.

32. Dianjurkan kepada setiap orang yang hadir untuk menabur tanah tiga kali (di atas kubur mayit).

33. Tidak boleh meninggikan kubur melebihi satu jengkal.

34. Menziarahi kuburan orang yang sudah meninggal adalah disyariatkan.

35. Orang yang berziarah hendaknya berdiri menghadap kiblat.

36. Diharamkan untuk:
A. Menjadikan kuburan sebagai masjid.
B. Menghiasinya.
C. Memberikan lampu penerangan.
D. Duduk di atasnya.
E. Mencaci maki mayit.

37. Berta’ziah adalah disyariatkan.

38. Begitu juga dengan memberikan makanan kepada keluarga mayit.

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=indexkajian&id=1§ion=kj001